82. Registrering – Försäkring

  1. Vilken försäkring är ägaren skyldig att teckna på en registrerad snöskoter?

    Trafikförsäkring. En oregistrerad och avställd snöskoter saknar alltid giltig trafikförsäkring.
    Ägaren är alltid skyldig att teckna en trafikförsäkring på en registrerad snöskoter. Oregistrerade maskiner får endast användas under tävling eller på godkänd övnings- eller tävlingsbana.