74. Skyltar i terräng

  1. Ange exempel på vilka du har väjningsplikt mot?
    När du kör har du väjningsplikt mot alla som vistas på väg, och intill eller i terrängen som tex fordon, människor och djur. Om du möter hästar, vilda djur samt renar. I första hand: Sänk farten kör åt sidan så mycket det går när ni möts, helst en omväg om du kan. Om det inte går att mötas kör åt sidan stanna till maskinen och låt exempelvis en häst passera, visa hänsyn, passera lugnt, det är straffbart att förfölja eller stressa vilda djur eller renar, förare har alltid ansvaret. Det är länsstyrelsen eller samebyn som ger information om förbudsområden för renar.