73. Skyltar i terräng

  1. Beskriv hur ett förbudsmärke för terrängkörning ser ut och vad märket betyder?
    Rund skylt med röd ram, rött diagonalt streck samt gul botten med en svart skoter. Märket betyder förbud mot terrängmotorfordon och terrängsläp. Ofta står det bara snöskotertrafik förbjuden. Skylten betyder att det är helt förbjudet att köra terrängmotorfordon. Skylten gäller för alla terrängmotorfordon om inte annat uttrycks. Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla. Skylten gäller terrängmotorfordon alltså både snöskoter samt terränghjuling på både barmark och snö.