72. Skyltar i terräng 2

  1. Beskriv vad rekommenderad led för terrängmotorfordon och terrängsläp innebär?

    Skylt har vit botten med blå skoterbild. Rekommenderad led bör alltid följas men får avvikas och finns bara uppsatt utanför förbudsområde. Du bör alltid följa anvisad led samt skyltar i terrängen. Skylten gäller terrängmotorfordon, alltså både snöskoter samt snöskoter på både barmark och snö.