70. Körning vid vägar

  1. Du måste passera en järnväg. Beskriv hur och var detta kan ske?

    Endast passage av järnväg genom att köra igenom en tunnel eller köra över en bro. Du får även passera järnvägen där bilarna kör över en så kallad plankorsning eller där det är markerat att man får köra, markerad överfart över järnväg.