69. Körning vid vägar Copy

  1. Du kör med en passagerare på snöskoterkälken. Beskriv hur man gör en korrekt vägöverfart?

    Enligt standard är snöskotern registrerad för en förare och inga passagerare. Men vissa har dock registrerat maskinen och monterat dubbelsäte för två passagerare. Se maskinens registreringsbevis vad som gäller för respektive maskin. Det finns dock vissa regler för passagerare samt regler som gäller på kälken om du kör i terräng.Tänk på att reglerna för väg gäller på vägen i första hand och inte i terräng. Alla utom föraren är skyldiga att kliva av och gå vid passage över väg, järnväg eller broar. Terrängkörningslagens regler gäller i terrängen. Hjälmkrav krävs i all terräng om du sitter på maskin.