69. Körning vid vägar

  1. Du kör med en passagerare på snöskoterkälken. Beskriv hur man gör en korrekt vägöverfart?

    Enligt standard är snöskotern registrerad för en förare och inga passagerare. Vissa har dock registrerat maskinen och monterat dubbelsäte för två passagerare. Se maskinens registreringsbevis vad som gäller för respektive maskin. Det finns vissa regler för passagerare samt regler som gäller på kälken om du kör i terräng. Hjälmkrav krävs i all terräng. Tänk på att reglerna för väg gäller på vägen i första hand och inte i terräng. Alla utom föraren är skyldiga att kliva av och gå vid passage över väg, järnväg eller broar. Terrängkörningslagens regler gäller i terrängen.