68. Körning vid vägar

  1. Vad menas med högerregeln i terräng?

    När man kör i terräng har man väjningsplikt mot fordon som korsar din färdväg från höger. Om två skoterleder i terrängen eller enskilda vägar korsar varandra har alltid den som kommer från höger företräde enligt högerregeln.