67. Körning vid vägar Copy

  1. Om du korsar en bilväg med snöskoter, var skall du stanna innan du passerar vägen?

    Stopplikt gäller alltid vid vägpassage. Stanna där du har god sikt åt båda håll.