62. Lagar snöskoter Copy

  1. Vad menas med kommunal skoterled?

    Körning sker ofta på kommunal mark. Underhålls och sköts ofta av kommunen, finansieras av kommunala medel.