62. Lagar snöskoter

  1. Vad menas med kommunal skoterled?

    På kommunal mark och underhålls och sköts ofta av kommunen. Finansieras av kommunala medel.