60. Lagar snöskoter Copy

  1. Vem beslutar om särskilda förbud gällande snöskoterkörning lokalt i ditt län?

    Länsstyrelsen i första hand i det län du avser att köra snöskoter. Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter. Ofta sätts även vägmärket förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp upp där förbudet gäller.