59. Lagar snöskoter

  1. Beskriv vad som menas med ett reglerat terrängområde?
    Ett reglerat terrängområde innebär att man har ett ansvar att följa lagar och regler för att inte orsaka skada.