57. Lagar snöskoter

  1. Vad säger allemansrätten om körning med snöskoter i terrängen?

    Motordrivna fordon som körs i terräng omfattas inte av allemansrätten. Den som fått en särskild dispens trots förbudet är alltid skyldig att själv även inhämta markägarens medgivande för körning i terrängen.