56. Lagar snöskoter Copy

  1. Ge exempel på undantag från terrängkörningslagen?

    Vid yrkesarbete med särskilt tillstånd, arbete inom skidanläggning och friluftsanläggning, vid jakt om du tillfälligt transporterar fram skjutet högvilt till väg på barmark eller snötäckt mark med terrängmotorfordon. Vid räddningsuppdrag, vid skogsarbete och jordbruksarbete på egen mark kan körning ske endast om ett syfte finns. Det är alltid förbjudet att köra på barmark förutom vid jordbruk eller skogsbruk eller om det sker vid ett godtagbart syfte. Nöjeskörning är inget syfte.