55. Lagar snöskoter Copy

  1. Får du köra snöskoter på din egen mark eller annans mark utan tillstånd?

    Om det finns ett syfte tillexempel skogsbruk eller jordbruk är det tillåtet samt att det kan ske utan skada på mark och natur. All terrängkörning är i grunden i terrängkörningslagen förbjuden och tillåts inte alltid även om du själv äger marken.

    Endast undantag i vissa fall tex vid jordbruk, skogsbruk eller yrkesmässigt arbete eller då markägaren själv har ett godkänt syfte med körningen. Körning på annans mark är endast tillåten om du vet att körning ovanpå snön kan ske utan att skada, eller att det inte finns andra förbud. Det är förbjudet att köra över planthyggen där snön täcker plantor, på ungskogshyggen måste plant vara minst 2 meter ovan snön, all körning på odlingsmark är förbjudet utan markägarens tillstånd.

    All körning utan ett syfte eller att skada kan uppstå under snön är förbjudet på både snötäckt mark och barmark. Att anlägga en egen terrängbana och nöjesköra, eller köra runt på fritiden var som helst i terrängen är inte tillåtet. Ett syfte krävs för all körning på barmark i terräng, även om du själv äger marken. För vägar, allmänna och enskilda, både om den är snötäckt eller på barmark kan du endast köra, under förutsättning att det är tillåtet att köra på vägen med terrängmotorfordon samt att mark och vägägare tillåter körning.