52. Lagar snöskoter Copy

  1. Vad menas med terräng?

    Allt som inte är vägområde räknas som terräng. Väg är alltid väg även om den är snötäckt. Isar räknas som terräng.