51. Lagar snöskoter

  1. Varför finns trafik- och terrängkörningslag?

    Trafik- och terrängkörningslagen finns för att skydda mark och vegetation mot skador samt djur och friluftsliv från störningar som orsakas av trafik med motordrivna fordon. Denna lag är riktad mot alla som kör i terräng även om du kör på egen mark.