49. Personlig skyddsutrustning

  1. Ange förebyggande praktiska tips om du fryser under skoterturen?

    Tina alltid i första hand förfrusen kroppsdel sakta mot egen eller en kompis kroppsdel!
    Planera turen. Byt kläder innan du börjar frysa, alltid torra kläder, värm dig på maskinens värmestrålning som kommer från huv eller avgasport och motor. Sök lä eller vindskydd, byt handskar eller kläder med en kompis som har bättre utrustning eller som inte fryser.

    Om man har klätt sig dåligt är det lätt att börja frysa. Försök att alltid planera turen och klä dig därefter. Fukt är en vanlig anledning till att man börjar frysa. Försök därför byta kläder om du blir fuktig innan du börjar frysa så att du alltid har torra kläder. Gnugga ej kroppsdelar eller nerkylda eller förfrusna hudområden, ta dig till rumstemperatur om du kan, värm dig försiktigt, låna kroppsvärme av en kompis, och sök vindskydd samt gör upp en eld som värmer om så krävs.