47. Personlig skyddsutrustning Copy

 1. Är man enligt lagen efter 2016-01-01 skyldig att använda hjälm vid färd med snöskoter?

  Ja vid all körning är det lagkrav efter 1 jan 2016. Alla som färdas på en snöskoter måste använda skyddshjälm, både på privata vägar samt terräng. Hjälm skall alltid användas vid all körning. Hjälm är obligatoriskt personlig skyddsutrustning vid körning under arbete i tjänst eller civil körning på fritiden. Passagerare skall alltid liksom förare använda hjälm även om de åker på maskinen. Ej hjälmkrav för den som åker på vagn, släde, pulka men bör alltid användas.

  Dispens på hjälmkrav kan ges i undantagsfall och kan variera beroende på hur maskinen är utrustad och registrerad. Finns vissa undantag på hjälmkrav samt vissa hjälmtyper som kan användas för körning vid arbete om den uppfyller kraven enligt föreskriften. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddshjälm TSFS 2017:94 innehåller bestämmelser om när och hur hjälm skall användas.


  Godkänd hjälm för snöskoter har beteckningen ECE 2205-godkänd.
  Vad ligger i begreppet skyddshjälm? Det är samma typ av hjälm som krävs för MC, moped, traktor b utan karosseri och terrängskoter utan karosseri. Med andra ord gäller samma regler som för MC, att hjälmen ska vara E-märkt. En E-märkt hjälm ska vara godkänd enligt ECE reglemente 22.

  Kör man snöskoter ska man använda en skyddshjälm som är CE-märkt enligt EN 13874 eller E-märkt enligt UNECE 22-05. Detta gäller både för förare och passagerare.

  Läs mer om reglerna för skyddshjälmar i denna PDF TSFS 2017:94