45. Personlig skyddsutrustning

  1. Ange utrustning som är lämplig att använda till din personliga skyddsutrustning i terrängen?

    Första förband, silvertejp, mobiltelefon, GPS, karta, kompass, ombyteskläder, regnkläder, (isdubbar vintertid på isar), räddningslina, tändare, extra batterier, ficklampa, kniv, vätska, varm dryck, extra skyddsglasögon.

    Bra att ha: Motorsåg, röjkniv, vanlig såg och gärna en kompis på turen. Tänk på att användande av motorsåg i arbetet kräver särskild utbildning. Spännband, rep, och skidor eller snöskor är bra att medta om du måste ta dig hem vintertid om maskinen oväntat går sönder.