45. Personlig skyddsutrustning

  1. Ange utrustning som är lämplig att använda till din personliga skyddsutrustning i terrängen?

    Första förband, silvertejp, mobiltelefon, GPS, karta, kompass, ombyteskläder, regnkläder, (isdubbar vintertid på isar), räddningslina, tändare, extra batterier, ficklampa, kniv, vätska, varm dryck, extra skyddsglasögon. Spännband, rep, och skidor eller snöskor är bra att medta om du måste ta dig hem vintertid om maskinen oväntat går sönder.

    Bra att ha: Motorsåg, röjkniv, vanlig såg och gärna en kompis.
    Tänk på att användande av motorsåg i arbetet kräver särskild utbildning.