43. Miljö Copy

  1. Hur ska du köra om du är tvungen att passera förbi ett planthygge under arbete?

    Kör alltid runt, undvik att köra igenom där plant kan skadas. Följ rågångar mellan skiften och planera ditt vägval.