42. Miljö

  1. Hur hög ska medelhöjden på träd vara för att du ska få köra genom ungskog?

    För att få köra igenom ungskog på snötäckt mark måste medelhöjden på träden vara minst två meter över snön.