40. Lastsäkring

  1. Vad skall man särskilt tänka på gällande avgaser?

    Att avgaser är dåligt för miljön och kan i höga koncentrationer bli giftiga. Tänk på att inte vistas i avgaserna mer än nödvändigt. Tänk på att passagerare också kan utsättas för avgaser. Ventilera ut i garage och kåpsläpvagnar för att undvika kolmonoxidförgiftning och inandning från avgaserna. Kör man flera stycken i rad på en led är det bra att försöka hålla rimligt avstånd för att inte andas in avgaser i onödan. Stäng om möjligt av motorn exempelvis vid fastkörning för att minska utsläppen och risken att inandas avgaser när du vistas intill maskinen.