38. Lastsäkring

  1. Vad är alltid ett krav när det gäller last på en boggievagn för snöskoter?

    Lasten skall alltid förankras. Vagnen skall alltid ha roterande draganordning för att undvika vältning av både maskin och vagn. Vagnen skall dessutom vara utrustad med överstegringsskydd på dragstången. Tänk på att placera lasten rätt så kultrycket blir korrekt beroende på om du åker uppför eller utför i terrängen. Var försiktig vid koppling av vagn så du inte bränner dig på avgassystemet eller klämmer dig om dragstången slår upp eller ner. Tänk på klämrisk mellan maskin och vagn. Säkra vagnens däck så den inte rullar oavsiktligt och framkallar olycka. Har vagn säkerhetswire skall den monteras och användas.