37. Lastsäkring

  1. Hur transporteras jaktvapen på en snöskoter?

    Transport kan inte ske i terräng. Undantag endast om man förvarar vapen efter anvisningar och har särskild dispens eller tillstånd eller transporterar vapen fram till väg från skjutet vilt.
    Observera att på vägen gäller vägens regler och där kan vapen transporteras enligt särskilda krav.