36. Lastsäkring

  1. Beskriv hur du förankrar en snöskoter vid transport på släpvagnen på bästa sätt?

    Last skall alltid förankras. En dåligt förankrad last gör hela ekipaget livsfarligt. Spännbanden man förankrar med ska hålla för lastvikt i alla riktningar. Man måste därför veta vad lasten väger och använda sig av spännband som håller för detta. Rekommendationen är att använda minst 2 tons draghållfasthet på spännband så man har en marginal i sin lastsäkring. Kontrollera att lasten står helt still efter förankring och tänk på att använda rätt fästöglor på släpvagnen.
    Viktigt att använda helt oskadade spännband. Om spännbanden är skadade så ska dom kasseras. Det är också viktigt att spännbanden placeras rätt så de inte nöts eller slits av vid fästpunkterna. Spänn alltid ett spännband i vardera riktning som minimum vid lastsäkring. Placera spännaren där det finns mest plats så att det är lättare att hantera och sträcka efter.