34. Lastsäkring

  1. Beskriv hur du förankrar en snöskoter vid transport på släpvagnen på bästa sätt?

    Förankring i alla riktningar så maskinen står stilla: Kravet är 80 % framåt, 50% bakåt samt i sidled.
    Lasten ska vara säkrad så att lastsäkringen kan motstå en kraft framåt som är minst 80 % av hela lastens vikt.
    Bakåt och åt sidorna ska lastsäkringen motstå minst halva lastens vikt.
    Lag: TSFS 2017:25