33. Drivanordning

  1. För snål oljeblandning i motorn kan orsaka?

    Överhettning och skador på motorn, till slut ”skär motorn” och motorhaveri uppstår.