29. Drivanordning

  1. Beskriv funktionen av olika typer av drivsystem på en snöskoter?

    Beroende på fabrikat: Kardandrift, kedjedrift, remdrift.
    Remdrift sker på moderna snöskotrar i motorn mellan sekundär- och primärvariator via drivrem. Från motor överförs kraften från primärvariator och sekundärvariator till sekundäraxeln och vidare till kedjehus. Därefter överförs kraften till drivaxeln via kedja eller rem som i sin tur skapar rotation på skotermattan.