27. Drivanordning

  1. Var sitter primärvariatorn placerad på en motor?

    Monterad på motoraxeln.
    Motoraxeln och primärvariatorn snurrar ett visst varvtal vid tomgång och ett högre varvtal vid körning. Man kallar detta tomgångsvarv när motorn går och maskinen står stilla och när maskinen startar och vill börja röra på sig framåt kallas varvtalet tillslagsvarv. Varvtal regleras med gaspådrag och kan regleras med individuell justering av variatorernas fjädrar och vikter för att skapa olika motstånd beroende på belastning på maskinen. Med ändring av variatorer kan man individuellt forma maskinens köregenskaper och karaktär då variatorn blir likt en växellåda vid gaspådrag. Därefter kan man välja att låta maskinen växla i hög eller lågfart. Maskiner växlar olika på låg och högväxel.