24. Kylsystem 2

Maskinskador
Maskinskador och förslitningar kan alltid uppstå, tänk på följande

  1. Beskriv kortfattat funktionen av en fläkt och luftkyld 2-taktsmotor?

    Luften på en luftkyld maskin träffar maskinens huv, kyler motor tillsammans med kylfläkten som sitter monterad på sidan av motorn. Fläkten trycker även luft mot motorn för kylning tillsammans med kylning av fartvind. En fläkt och luftkyld motor är oftast på under 600 kubik. Maskiner med högre prestanda än 600 kubik i motoreffekt kräver oftast vätskekylning för att kyla motorn så att den inte överhettas.