23. Säkerhetskontroll – Maskinsäkerhet 2

  1. Vid körning uppför kan man utnyttja kroppsvikten, hur går det till?

    Körning stående med överkroppen hängande med vikten över styret. Målet är att ge skidrina tryck mot underlaget samt ge mattan rätt markgrepp genom att fördela kroppsvikten korrekt position på fotstegen. Risken för överstegring minimeras med framåtvikt. Man kan vila med knät på dynan så vikten ändå hamnar längre fram.