22. Säkerhetskontroll – Maskinsäkerhet Copy

  1. Om man kör utför, var skall man då placera kroppsvikten?

    Sitta och placera vikten långt bak på maskinens dyna så markgreppet kvarstår på drivmattan för att undvika att maskinen välter över och framåt.