18. Säkerhetskontroll – Maskinsäkerhet Copy

  1. Om du skall passera ett dike med din snöskoter, hur skall detta säkrast ske?

    Vinkelrätt över diket, först ner med skidor, vikten långt bak på dynan. Låt motorkraften lyfta framdelen till en mer vågrätt position. Inta, om detta inte är gjort, stående körställning med vikten bakåt. Låt sedan drivmattan söka markgrepp och kör sakta med kontroll upp ur diket.