116. Social påverkan och grupptryck

  1. Hur påverkar erfarenheten din förmåga att upptäcka risker när du kör snöskoter?

    Om jag varit med om en riskfylld situation tidigare har jag lättare att se när samma situation är på väg att uppstå igen.