115. Social påverkan och grupptryck 2

  1. Vad är riktigt om olycksrisken för en ung oerfaren förare jämfört med en äldre erfaren förare?

    Äldre erfarna förare förutser riskerna bättre och undviker därför faror innan de uppstår.