110. Tolka olika situationer

  1. Vad kan i första hand påverka din reaktionstid och förmåga att fatta beslut?
    Trötthet påverkar reaktionstiden negativt, sänkt reaktionsförmåga.