109. Ökad självkännedom

  1. Vad kan följden bli om du faller för negativt grupptryck?

    Hen kör fortare än vad hen klarar av i vissa trafiksituationer.