106. Kunskap vid olyckor 2

  1. L= Livsfarligt läge. Ange exempel på livsfarligt läge vid körning?

    Fastnar på väg vid vägpassage, stopp vid tågräls, hamnar under snöskoter vid vältning, överstegring vid passage av diken, påkörning av fram- och bakomvarande om man kör för nära, möte på enskilda vägar, elstängseltrådar, vajerstag på kraftledningar, stopp vid skymd sikt med påkörningsrisk, kollision med fasta föremål, dolda faror i terrängen, passage över svåra hinder som kan skapa vältning av maskinen, körning med viktförskjutning på kälke.